Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 73 jobs

Sports Construction Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lead and manage our Sports Construction division in Vietnam.
 • Develop short and long term strategy for the division.
 • Follow and manage our projects pipeline.

General Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Quảng Nam
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Chủ trì xây dựng hệ thống định mức nội bộ, định mức kinh tế kỹ thuật ;
 • Hàng năm tham gia xây dựng mục tiêu chất lượng của Công ty và tổ chức thực hiện, kiểm…

Spa Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển dụng, đào tạo xây dựng và phát triển đội ngũ Nhân viên, thực hiện quy chế, duy trì xây dựng và phát triển văn hóa phục vụ Khách hàng chuyên nghiệp.

Construction Management Assistant

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc.
 • Tham gia xây dựng mục tiêu và kế hoạch công tác của Ban.
 • Hướng dẫn và đào tạo nhân viên cấp dưới.

F&B Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng các chiến lược và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh F&B cho Long Bien Palace Hà Nội.
 • Tổ chức thực hiện việc xây dựng thực đơn F&B và chất lượng món…

Finance Director

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực tài chính, xây dựng, thiết bị.
 • Tác nghiệp với các bộ phận khác.

Supply Chain Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng nhu cầu sản xuất (DP) tháng, quý, năm và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.
 • Điều phối hoạt động của toàn bộ chuỗi cung ứng.
 • Trình độ đại học trở lên.

QC Supervisor

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
14.000.000 - VNĐ24.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và phát triển hệ thống tiêu chuẩn chất lượng.
 • Xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng nội bộ để kiểm soát các khâu sản xuất, quy trình sản xuất, ….

Head of Maintenance

Ky Nguyen Vang Consultants
Long An
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng KPI cho nhân viên và bộ phận.
 • Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch cho nhân viên thuộc phạm vi quản lí của trưởng bộ phận.
 • Toàn thời gian cố định.

Quality Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Dương
 • Chức năng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng.
 • Xây dựng, quản lý và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.
 • Có kiến thức về HTQLCL.

Human Resource Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng chiến lược quản trị nhân sự;
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân sự;
 • Xây dựng lại cơ chế công tác phí;
 • Rà soát các chính sách hiện tại và xây dựng hệ thống…

Deputy Authority & Liaison Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức các cuộc họp chính thức và không chính thức với cơ quan chức năng để hỗ trợ đội xây dựng để có được phê duyệt cho bất kỳ yêu cầu nào của Chính quyền…

Store Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Có tư duy thực tế và khả năng xây dựng hệ thống bán hàng.
 • Xây dựng tiêu chuẩn bán hàng, và quản lý nhân sự tại cửa hàng.
 • Nam/ nữ độ tuổi từ 27- 35.

Head of Project Legal

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ensure company’s activities comply to relevant laws, policies, procedures and company’s regulation, as well as the resolution of BOD;
 • Toàn thời gian cố định.

Operation Control Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch, xây dựng quy trình kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật, hạn chế rủi ro và đảm bảo hiệu quả cao…

Get new jobs for this search by email