Xây Dựng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: HR Strategy's Client (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 105 jobs
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ sư xây dựng (Civil Engineer).
 • Khách hàng của HR Strategy là công ty có uy tín trong lĩnh vực Xây Dựng .
 • Có kinh nghiệm từ 1 – 2 năm , ưu tiên có kinh nghiệm…
HR Strategy's Client
Ðà Nẵng
 • Có khả năng xây dựng, điều chỉnh và hoàn thiện các quy trình làm việc trong bộ phận.
 • Xây dựng tiêu chuẩn định biên nhân sự, khung năng lực cho các vị trí nhân…
HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Kiến thức về HSE trong xây dựng.
 • 8 – 10 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng.
 • Tổ chức xây dựng, cập nhật thường xuyên các quy trình Quản lý dự án.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, kiến trúc.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến xây dựng.
 • Thân gửi các ứng viên,.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng 1.
 • Đại diện Công ty làm việc với các đối tác liên quan (chuyên gia về kiến trúc/quy…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Tham gia xây dựng các tiêu chí, quy chuẩn trong hoạt động kinh doanh của team gạo:
 • Tham gia xây dựng và trình BQL ban hành các chính sách, quy định, các quy…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Xây dưng môi trường làm việc hoàn hảo, chuyên nghiệp nâng cao tình thần và chất lượng làm việc của nhân viên.
 • Thân gửi các ứng viên,.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Xây dựng ý tưởng, lập nhiệm vụ;
 • Hiểu biết và ứng dụng các QCVN – TCVN áp dụng trong thiết kế, xây dựng.
 • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Kỹ năng quản lý lãnh đạo, xây dựng và đánh giá mục tiêu, giao tiếp, kỹ năng tạo ảnh hưởng, ra quyết định.
 • Thân gởi các ứng viên,.
 • Đào tạo nhân viên điều hành.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Phối hợp với Phòng Kế toán và các Phòng/Ban khác của nhóm các công ty thành viên để xây dựng quy trình báo cáo nội bộ.
 • Thân gửi các Ứng Viên,.