Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 66 jobs
HD Bank
Quảng Bình +3 locations
 • Xây dựng, triển khai chiến lược thu hút khách hàng.
 • Phú Yên (Huyện Tuy An, Huyện Đông Hòa), Quảng Bình (Ba Đồn), Quảng Nam (Thị xã Điện Bàn), Quảng Ngãi (Huyện…
HD Bank
Sơn La
 • Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp thực tế địa bàn quản lý.
 • Xây dựng kế hoạch phát triển & quản trị rủi ro kinh doanh tại chi nhánh và các đơn vị…
HD Bank
Bình Thuận
 • Xây dựng/ tham gia xây dựng và hỗ trợ triển khai các chính sách, quy chế, quy định và quy trình có liên quan.
 • Thẩm định pháp lý của tài sản;
HD Bank
Bà Rịa - Vũng Tàu +5 locations
 • Ghi nhận phản hồi của khách hàng, đề xuất ý kiến xây dựng sản phẩm, dịch vụ, chính sách khách hàng,.
 • Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước.
HD Bank
Đắk Lắk +1 location
 • Ghi nhận phản hồi của khách hàng, đề xuất ý kiến xây dựng sản phẩm, dịch vụ, chính sách khách hàng, ….
 • Làm việc tại ĐakLak, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bảo Lộc,…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và quản lý chính sách:
 • Xây dựng tài liệu đào tạo liên quan quy định, chính sách ban hành.
 • Xây dựng và quản lý hạn mức tồn quỹ các ĐVKD đảm bảo tiết…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh +3 locations
 • Ghi nhận phản hồi của khách hàng, đề xuất ý kiến xây dựng sản phẩm, dịch vụ, chính sách khách hàng, ….
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức xây dựng, triển khai quy định, cách tính toán, phần mềm về các mô hình QLRR (Risk model), gồm mô hình tín dụng (xếp hạng KH cá nhân, doanh nghiệp, định…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng/tham gia xây dựng, hỗ trợ triển khai chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan.
 • Tham gia xây dựng các chính sách, quy chế, quy định, quy trình…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và phát triển sản phẩm kinh doanh nguồn vốn.
 • Nghiên cứu, đề xuất và phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng chính sách, chương trình liên quan đến…