Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 81 jobs
DOJI
Ninh Bình +2 locations
 • Xây dựng và quản lý mạng lưới khách hàng sỉ và lẻ tại chi nhánh và các vùng lân cận;
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Khả năng xây dựng network và tạo dựng mối quan hệ;
 • Kinh tế xây dựng, Hành Chính…;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Bình Định
Easily apply
 • Khả năng xây dựng network và tạo dựng mối quan hệ;
 • Khả năng xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;
DOJI
Quảng Ninh
Easily apply
 • Khả năng xây dựng network và tạo dựng mối quan hệ;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Khả năng xây dựng network và tạo dựng mối quan hệ;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Khả năng xây dựng network và tạo dựng mối quan hệ;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;
 • Trực tiếp xây dựng định mức chi phí Hành chính và kiểm soát…
DOJI
Quảng Bình
Easily apply
 • Khả năng xây dựng network và tạo dựng mối quan hệ;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;
 • Toàn thời gian cố định.
 • Chuyên viên, nhân viên văn phòng.
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Khả năng xây dựng network và tạo dựng mối quan hệ;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • Quản lý, điều hành, tổ chức, kiểm soát các hoạt động…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Khả năng xây dựng network và tạo dựng mối quan hệ;
 • Tham gia xây dựng chiến lược phát triển của Công ty;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;