Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY new

DOJI
Hà Nội
  • Tham gia xây dựng và chỉ đạo công tác cải tiến các quy đinh, quy trình trình sản xuất;
  • Duy trì và xây dựng trật tự kỷ cương trong quản lý, kịp thời uốn nắn,…

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO

DOJI
Hà Nội
  • Khả năng xây dựng network và tạo dựng mối quan hệ;
  • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;
  • Toàn thời gian cố định.
  • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.