Xây Dựng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs
Việc Ơi Client
Thành phố Hồ Chí Minh
36.000.000 - VNĐ46.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và lên plan phát triển cho công ty.
 • Ưu tiên hơn nếu ứng viên mạnh về tuyển dụng và xây dựng, đánh giá KPIs.
 • 4 staff + 1 HRM.
 • Nam/Nữ, từ 30 - 40 tuổi.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
 • Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.
 • Lập ngân sách nhân sự.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và kiểm soát ngân sách phòng.
 • Huấn luyện, xây dựng đội ngũ phòng Tổng vụ không ngừng cải tiến nâng giá trị phục vụ.
 • Mối quan hệ làm việc:
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả của phương pháp, công cụ xây dựng hệ thống đánh giá năng lực.
 • Đảm bảo các chính sách quản trị nguồn nhân lực được xây dựng phù…
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Công ty kinh doanh và phát triển xây dựng.
 • Xây dựng và cập nhật tất cả nội dung mô tả công việc.
 • Xây dựng hệ thống nhân sự và chương trình đánh giá hiệu suất…

We have removed 16 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds