Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BẢO KHANG
Quận 7
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Chia sẻ thông tin sản phẩm đến khách hàng, tìm kiếm và cskh, hỗ trợ trưởng nhóm tư vấn (theo hướng dẫn) cùng Team.
 • + Không áp doanh số, không đóng phí.
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Làm việc với Phòng Kỹ thuật để quản lý “Chương trình huy động nhân vật lực cho công trường” chuẩn bị xây dựng.
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Ban quản lý dự án.
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Tối thiểu tốt nghiệp đại học ngành xây dựng hoặc tương đương.
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản lý dự án xây dựng với vị trí công tác, loại và qui mô dự án…
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Kiểm tra công việc tại công trường thường xuyên để bảo đảm việc xây dựng và lắp đặt đúng đắn.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý dự án xây dựng với vị trí…
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành xây dựng với vị trí công tác, loại và qui mô dự án tương tự.
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Ban quản lý dự án.
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Tối thiểu tốt nghiệp đại học ngành xây dựng hoặc tương đương.
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản lý dự án xây dựng với vị trí công tác, loại và qui mô dự án…
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành xây dựng với vị trí công tác, loại và qui mô dự án tương tự.
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Ban quản lý dự án.
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Tối thiểu tốt nghiệp đại học ngành công chánh / xây dựng.
 • Quản lý phòng kỹ thuật hổ trợ các công việc kỹ thuật trong khi đấu thầu, xây dựng và bàn giao dự án.
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Xây dựng và cập nhật chính sách công ty.
 • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành xây dựng.
 • Xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống quản lý nguồn nhân…
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản lý dự án xây dựng với vị trí công tác, loại & qui mô dự án tương tự.
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Ban quản lý dự án.
Overall, how relevant are these jobs?