Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
  • Làm việc với Phòng Kỹ thuật để quản lý “Chương trình huy động nhân vật lực cho công trường” chuẩn bị xây dựng.
  • Phòng ban & tuyến báo cáo:
  • Ban quản lý dự án.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?