Xây Dựng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ.
 • Có khả năng tạo dựng quan hệ tốt với Khách hàng, kỹ năng bán hàng và thuyết phục và giao tiếp tốt.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ.
 • Đề xuất, xây dựng những phương án và phương thức giao dịch;
 • Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát, phê duyệt các giao dịch do…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ.
 • Đề xuất, xây dựng những phương án và phương thức giao dịch;
 • Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát, phê duyệt các giao dịch do…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triên cho CBNV, xây dựng cơ chế…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng danh sách khách hàng mới, chăm sóc khách hàng trong danh sách xây dựng được.
 • Thực hiện các hoạt động bán hàng bên ngoài:
 • Cơ hội thăng tiến, đào tạo.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng quản lý, đào tạo và xây dựng mối quan hệ tốt.
 • Phát triển nguồn khách hàng, xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác trong địa bàn hoạt động,..
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt.
 • Có khả năng tạo dựng quan hệ tốt với Khách hàng.
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch bán các sản phẩm cá nhân của…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết kế sản phẩm mới và dịch vụ và nâng cao sản phẩm hiện tại, đồng thời xây dựng các chương trình khuyến khích bán hàng.
 • Bằng cấp và chuyên ngành:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết kế sản phẩm mới và dịch vụ và nâng cao sản phẩm hiện tại, đồng thời xây dựng các chương trình khuyến khích bán hàng.
 • Bằng cấp và chuyên ngành:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia góp ý, xây dựng quy trình, quy định, hướng dẫn.
 • Tham gia nghiên cứu xây dựng hướng dẫn, đào tạo nội bộ nhằm phát triển chuyên môn cho các thành viên…