Xây Dựng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ngân Hàng Nam Á (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 30 jobs
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng, phát triển, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng, kiểm định mô hình.
 • Chuyên viên xây dựng mô hình và công cụ quản trị rủi ro.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng, sửa đổi Quy trình nghiệp vụ.
 • Chuyên viên Thanh toán trong nước.
 • Từ 35 tuổi trở xuống.
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tìm kiếm, thiết lập, duy trì các quan hệ đối tác, xây dựng hệ khách hàng đa dạng phục vụ cho các chiến dịch bán hàng từng thời kỳ.
 • Chăm sóc khách hàng cá nhân;
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và quản lý nội dung trên Website củaNgân hàng, các hình thức PR nội bộ, tham gia tổ chức các sự kiện theo sự phân công của Trưởng Đơn vị.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng ISO 9001 cho Ngân hàng Nam Á.
 • Tham gia nghiên cứu xây dựng, quản lý Chương trình Văn phòng không giấy (E- Office).
 • Trình độ B Anh văn trở lên.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và quản lý hệ thống chức danh, tiêu chuẩn tuyển dụng cho từng chức danh.
 • Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Ngân…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với các ĐVKD xây dựng bảng giá đất chuẩn áp dụng trên toàn hệ thống theo định kỳ hoặc đột xuất.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác được…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm như liên kết đối tác, xây dựng các chương trình thúc đẩy bán hàng.
 • Từ 27 tuổi trở xuống.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đầu mối xây dựng hệ thống báo cáo liên quan đến rủi ro hoạt động.
 • Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo xây dựng chính sách quản lý rủi ro hoạt động.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các văn bản, quy định liên quan đến nghiệp vụ của Phòng.
 • Phó phòng Pháp lý và tuân thủ.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.