Xây Dựng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ky Nguyen Vang Consultants (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 250 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm bảng báo giá và giám sát xây dựng hệ thống điện.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế hệ thống điện và có kinh nghiệm giám sát xây dựng.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
50.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • + Phân tích hiệu quả và xây dựng kế hoạch thành lập các kho tổng nhằm tiết giảm chi phí trong vận hành;
 • Quản lý và kiểm soát hoạt động kho vận.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng chiến lược và quản lý giá trị cốt lõi của nhãn hàng chuyên trách.
 • Lập kế hoạch marketing bao gồm kế hoạch ra mắt sản phẩm, kế hoạch giá, định hướng…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Đầu tư, kinh doanh BĐS, xây dựng, chính sách thuế, môi trường, pháp luật lao động....
 • Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện có liên quan đến bất động sản, xây dựng.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Khả năng xây dựng và tổ chức phát triển đội ngũ.
 • Xây dựng đội ngũ cơ sở event ở các trung tâm, đào tạo các kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng SĐTC, MTCV, giao việc và giám sát NV thực hiện công việc hiệu quả.
 • Xây dựng BSC của BP và triển khai thực hiện hoàn thành BSC đến từng nhân viên.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Triển khai và thực hiện các hoạt động tập thể theo chính sách tạo động lực, góp phần xây dựng Văn hóa Công ty.
 • Tham gia hoạch định tài nguyên nhân lực.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
35.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập chiến lược/kế hoạch xây dựng bộ phận và phát triển nguồn nhân lực kế thừa;
 • Kĩ năng thiết lập cơ cấu, đào tạo nhân viên, xây dựng chiến lược dịch vụ khách…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng lộ trình chi tiết cho từng thử nghiệm cụ thể.
 • Phân bổ công việc, chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân trong phạm vi quản lý.
 • Trung thực, đáng tin cậy;
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng các clip, bài viết, brochure truyền thông cho thương hiệu Tuyển dụng.
 • Xây dựng và khai thác mối quan hệ với các tổ chức, đơn vị:
 • Bất kỳ - > Mức lương: