Xây Dựng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 23 jobs
Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
45.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Xây dựng và phát triển các kênh Online Marketing mới:
 • Lên kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện các chương trình/kế hoạch Marketing được giao phù hợp với…
Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kỹ năng lãnh đạo/ xây dựng môi trường làm việc nhóm, kỹ năng field coaching….
 • Khích lệ - động viên và nhắc nhở - kỷ luật CDS & SCDR nhằm xây dựng đội ngũ…
Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Tham mưu, tư vấn cho Tổng Giám Đốc trong việc xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty.
 • Trợ lý trực tiếp cho TGĐ về các công việc hàng ngày, bao gồm:
Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng,.
 • Có kinh nghiệm làm việc 02 năm trở lên trong ngành xây dựng, quản lý dự án.
 • Theo dõi các hợp đồng của dự án như:
Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
45.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Xây dựng và triển khai định hướng nội dung truyền thông tích hợp.
 • Truyền thông và triển khai chiến lược xây dựng văn hóa tổ chức.
 • Tư duy quản trị tốt.
Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
45.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch direct marketing/activation/ CSR/ sự kiện cho sản phẩm.
 • Triển khai và quản lý các sự kiện phục vụ cho thương hiệu.
Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
45.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Đề xuất chiến lược phát triển truyền thông nội bộ để xây dựng và phát huy truyền thống văn hóa công ty.
 • Phối hợp với bộ phận Nhân sự trong việc xây dựng kế…
Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
45.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Am hiểu Pháp luật, thông lệ và các quy ước khác trong ngành Xây dựng tại Việt Nam.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp…
Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng các qui định, qui trình và hướng dẫn công việc liên quan đến công tác quản lý thiết kế.
 • Tổ chức quản lý, điều hành và kiểm soát toàn bộ các…
Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 VNĐ một tháng
 • Phụ trách công tác xây dựng đội ngũ và quản lý thường ngày đối với các trưởng bưu cục.
 • Phụ trách dẫn dắt các trưởng bưu cục hoàn thành hoàn thành KPI do công ty…