Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs

GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ

Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
70.000.000 - VNĐ80.000.000 VNĐ một năm
 • Đầu tư,xây dựng, quản lý tòa nhà, kinh doanh( Bán hàng;
 • Xây dựng, cải tiến, ban hành các quy chế, quy định liên quan đến pháp luật trong kinh doanh để triển…

GIÁM ĐỐC KD DỰ ÁN

Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
60.000.000 - VNĐ100.000.000 VNĐ một năm
 • Phối hợp với Phòng Marketing xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch marketing, sales hàng tháng, hàng năm.
 • Xây dựng, triển khai kế hoạch tiếp thị, kinh doanh các…

GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ ĐẦU TƯ

Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khả năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ.
 • Thiết lập, xây dựng và duy trì và phát triển mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước, với cơ quan chính…

PHÓ GIÁM ĐỐC

Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Có khả năng xây dựng và thiết lập Quy trình SOP.
 • Xây dựng phương án và thuyết trình phương án Xuất nhập và Quản lý kho với Khách hàng.
 • Và khoảng 60 nhân viên;

DEPUTY AUTHORITY & LIAISON MANAGER

Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ45.000.000 VNĐ một năm
 • Tổ chức các cuộc họp chính thức và không chính thức với cơ quan chức năng để hỗ trợ đội xây dựng để có được phê duyệt cho bất kỳ yêu cầu nào của Chính quyền…

PROJECT SALES EXECUTIVE

Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện báo cáo, xây dựng danh mục khách hàng.
 • Có bằng cấp kỹ sư xây dựng, hóa chất là lợi thế.
 • 2 - 3 năm kinh nghiệm trong kênh dự án (ưu tiên cùng ngành…

DESIGN TRAINING MANAGER

Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và cập nhật hệ thống khung năng lực (Competency Framework) đào tạo ngành Thiết kế của Trung tâm.
 • Nghiên cứu, Cập nhật và Quản lý Chương trình Đào tạo…

GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
50.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Tổ chức, quản lý và xây dựng hình ảnh Bộ phận Dịch vụ Khách hàng chuyên nghiệp, đạt được các chỉ tiêu đặt ra;
 • Xác định vấn đề rủi ro tiềm ẩn.

SOFTWARE TRAINING MANAGER

Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và cập nhật hệ thống khung năng lực (Competency Framework) đào tạo ngành Lập trình của Trung tâm.
 • Nghiên cứu, Cập nhật và Quản lý Chương trình Đào tạo…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email