Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 132 jobs

Cost Accounting new

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có năng lực, nghiệp vụ kế toán, nắm vững chế độ kế toán, khả năng tổng hợp, tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Electrical Engineer ( Plastic Pakaging )

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và các phương án, đề án để quản lý hoặc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ sản xuất của Nhà máy sản xuất và…

Customer Service Manager (FMCG)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng và qui định xử lý các khiếu nại của khách hàng.
 • Thân gửi các Ứng viên,.
 • Tốt nghiệp các chuyên ngành:

Import – Export Staff

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng xây dựng kế hoạch.
 • Khách hàng của HR Strategy là công ty hoạt động trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng .
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Từ Thứ 2 – 1/2 Thứ 7.

Front End Developer

HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có đam mê xây dựng ứng dụng UI / UX.
 • Xây dựng mã và thư viện có thể tái sử dụng để sử dụng trong tương lai.
 • Thân gửi các Ứng Viên,.

R&D Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng công thức và quy trình sản xuất sản phẩm mới theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
 • Thân gửi các Ứng viên,.
 • Khách hàng của HR Strategy hoạt động trong lĩnh vực…

Chief Accountant

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có trên 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương trong ngành Bất động sản, Xây Dựng.
 • Xây dựng, đề xuất các kế hoạch đầu tư, phân bổ, sử dụng, tái sử dụng nguồn vốn…

Export Sales Leader

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng xây dựng kế hoạch.
 • Xây dựng quy trình mua hàng trong và ngoài nước;
 • Khách hàng của HR Strategy là công ty hoạt động trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng .

Export Sales Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng mới.
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Khách hàng của HR Strategy đang hoạt động trong lĩnh vực…

Front End Developer (ASP.NET)

HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng hệ thống phần mềm công ty.
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • Khách hàng của chúng tôi là công ty trong lĩnh vực IT Software .
 • Tối ưu hóa phần mềm.

Sales Manager (FMCG)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, xây dựng, và phát triển hệ thống phân phối, điều hành hệ thống bán hàng.
 • Kỹ năng quản lý đội nhóm và giao tiếp tốt, kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan…

Interior Design (tiếng Hoa)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với các bên liên quan, bao gồm chuyên viên thiết kế, nhân viên trang trí nội thất, kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng.
 • Thân gửi các ứng viên,.

HR Director (Real Estate Industry)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
 • Xây dựng, cải tiến, tối ưu hóa nguồn nhân lực.
 • Kinh nghiệm tốt về xây dựng chiến lược nhân lực,.
 • Thân gửi các ứng viên,.

Deputy Sales Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch, xây dựng hệ thống quản lý và thực hiện nhiệm vụ đào tạo liên tục hàng tuần cho trưởng nhóm kinh doanh, nhân viên.
 • Thân gửi các Ứng Viên,.

Sales Director (Real Estate)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh hàng năm/ quý/ tháng, đăng ký chỉ tiêu và tiếp nhận chỉ tiêu kinh doanh từ Công ty, phân phối chỉ tiêu.
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email