Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 2 of 24 jobs
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan hệ tốt.
 • Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết cho dự án.
 • Xây dựng kế hoạch hành động theo định hướng của Ngân Hàng Số.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ghi nhận phản hồi của khách hàng, đề xuất ý kiến xây dựng sản phẩm, dịch vụ, chính sách khách hàng cá nhân cao cấp, ….
 • 1.Kiến thức & kinh nghiệm làm việc.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ghi nhận phản hồi của khách hàng, đề xuất ý kiến xây dựng sản phẩm, dịch vụ, chính sách khách hàng, ….
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan hệ tốt;
 • Xây dựng và phát triển các sản phẩm của Ngân Hàng Số.
 • Kỹ năng phân tích thiết kế, xây dựng trãi nghiệm người dùng (CX…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ghi nhận phản hồi của khách hàng, đề xuất ý kiến xây dựng sản phẩm, dịch vụ, chính sách khách hàng.
 • Tiếp xúc, giới thiệu và tư vấn khách hàng cá nhân về các sản…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các Khách hàng SME trong danh mục quản lý.
 • Chủ động thực hiện tìm kiếm và tiếp cận đối tượng Khách hàng Doanh nghiệp …
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng, triển khai, và quản lý công tác bán hàng của nhóm.
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các Khách hàng SME trong danh mục quản lý.
HD BANK
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia góp ý xây dựng các chính sách, quy định, quy trình liên quan đến hoạt động của đơn vị.
 • Tham gia thẩm định, lập Báo cáo Tái thẩm định đưa ra nhận xét đề…
HD BANK
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ghi nhận phản hồi của khách hàng, đề xuất ý kiến xây dựng sản phẩm, dịch vụ, chính sách khách hàng, ….
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;

We have removed 5 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds