Xây Dựng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: HD Bank (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 24 jobs
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng, triển khai chiến lược thu hút khách hàng.
 • 1.Lập kế hoạch kinh doanh/ngân sách cho Phòng giao dịch đặc thù phù hợp định hướng của cụm chi nhánh từng…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ghi nhận phản hồi của khách hàng, đề xuất ý kiến xây dựng sản phẩm, dịch vụ, chính sách khách hàng, ….
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ghi nhận phản hồi của khách hàng, đề xuất ý kiến xây dựng sản phẩm, dịch vụ, chính sách khách hàng cá nhân cao cấp, ….
 • 1.Kiến thức & kinh nghiệm làm việc.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ghi nhận phản hồi của khách hàng, đề xuất ý kiến xây dựng sản phẩm, dịch vụ, chính sách khách hàng, ….
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các Khách hàng SME trong danh mục quản lý.
 • Chủ động thực hiện tìm kiếm và tiếp cận đối tượng Khách hàng Doanh nghiệp …
HD BANK
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu quy định phòng, chống rửa tiền, xây dựng/ điều chỉnh các tiêu chí giám sát giao dịch đáng ngờ.
 • Thực hiện kiểm tra, giám sát các giao dịch đáng ngờ…
HD BANK
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng/tham gia xây dựng, hỗ trợ triển khai chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan.
 • F)Trực tiếp xây dựng, triển khai các Giới hạn (limit, cơ cấu ……
HD BANK
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia góp ý xây dựng các chính sách, quy định, quy trình liên quan đến hoạt động của đơn vị.
 • Tham gia thẩm định, lập Báo cáo Tái thẩm định đưa ra nhận xét đề…
HD BANK
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ghi nhận phản hồi của khách hàng, đề xuất ý kiến xây dựng sản phẩm, dịch vụ, chính sách khách hàng, ….
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu thị trường, khảo sát và xây dựng chính sách về Dịch vụ khách hàng và ngân quỹ, các quy định/quy trình nghiệp vụ liên quan hoạt động Dịch vụ khách…