Xây Dựng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 37 jobs
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng,.
 • Có kinh nghiệm làm việc 01 năm trở lên trong ngành xây dựng, quản lý dự án.
 • Theo dõi các hợp đồng của dự án như:
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng ngân sách tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng.
 • Phối hợp với phòng ban chuyên môn xây dựng các bài test dành cho công tác tuyển dụng đầu vào.
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng công thức, triển khai và rà soát tính áp dụng của các mô hình AI.
 • Xây dựng nền tảng cho việc nhập dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu.
 • Từ 25 tuổi trở lên.
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hiểu biết vững chắc về xây dựng và phát triển phần mềm.
 • Phát triển backend và front-end của ứng dụng hiện tại (SaaS).
 • Lương và các khoản phúc lợi:
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và bảo trì các biểu đồ burndown theo phương pháp Agile bao gồm:
 • Có kiến thức trong việc xây dựng và quản lý quy trình JIRA và dashboard.
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng, chuẩn hóa hệ thống Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể;
 • Tham gia xây dựng các tiêu chí đánh giá thành tích/ đánh giá năng lực/ hiệu…
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản.
 • Kiểm tra/ đánh giá các hồ sơ thiết kế hệ thống cơ điện từ thiết kế cơ sở đến thiết kế thi…
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Xây dựng kế hoạch, thiết kế xây dựng và phát triển các phần mềm.
 • + Xây dựng, giao và đánh giá KPI của nhân viên thuộc phòng.
 • Đề xuất cải tiến phần mềm.
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng, chuẩn hóa hệ thống Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể;
 • Tham gia xây dựng các tiêu chí đánh giá thành tích/ đánh giá năng lực/ hiệu quả công…
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Chủ động xây dựng các kịch bản kiểm thử cho từng tính năng, từng giai đoạn.
 • Hiểu yêu cầu được đặc ra để tham gia xây dựng kế hoạch kiểm thử và thực thi việc…