Xây Dựng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 44 jobs
Pasal
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kết hợp với phòng ban Marketing truyền thông sự kiện nội bộ, xây dựng hình ảnh Giảng viên thông qua livestream, video dạy học tiếng Anh.
 • Tham gia các hoạt động:
DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP SỐ 1
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kinh tế, giáo dục, xây dựng, kỹ thuật, y tế, công nghệ thông tin, môi trường, ...
 • Biên dịch các tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Đức và ngược lại.
DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP SỐ 1
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kinh tế, giáo dục, xây dựng, kỹ thuật, y tế, công nghệ thông tin, môi trường, ...
 • Biên dịch các tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Hàn và ngược lại.
DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP SỐ 1
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kinh tế, giáo dục, xây dựng, kỹ thuật, y tế, công nghệ thông tin, môi trường, ...
 • Biên dịch các tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xay dung he thong e-learning voi moodle.
 • Modify mot so chuc nang theo yeu cau cua khach hang.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Xây dựng và thực hiện các báo cáo sau khóa học đã triển khai.
 • + Tổ chức và Quản lý lớp/ khóa đào tạo (Giảng viên, học viên, logistics,...).
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng, thiết kế bài viết bài viết giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch và bài viết tăng tương tác.
 • Tối ưu hóa nội dung trên Website chính và các trang…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Xây dựng và thực hiện các báo cáo sau khóa học đã triển khai.
 • + Tổ chức và Quản lý lớp/ khóa đào tạo (Giảng viên, học viên, logistics,...).
PACISOFT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia nghiên cứu, phát triển và thực hiện các hoạt động xây dựng thương hiệu, tiếp thị, đóng góp sáng kiến phát triển sản phẩm dịch vụ của công ty.
PACISOFT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ xây dựng nội dung, phát triển và quản trị các kênh truyền thông của PACISOFT (Slide, Photo, Banner, Brochure, Website, Facebook, Email, Blog, Landing…