Xây Dựng jobs in Nghệ An

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Contract (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY AN
Nghệ An
  • Kiểm tra,báo cáo việc tuân thủ các quy định liên quan lĩnh vực Xây dựng cơ bản, việcáp dụng định mức, đơn giá;
  • Thương Lượng Hình thức làm việc:
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY AN
Nghệ An
  • Tốtnghiệp Cao đẳng hoặc Cử nhân chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng loạiKhá trở lên.
  • Thương Lượng Hình thức làm việc:
  • Không Phân Biệt Số lượng:
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY AN
Nghệ An
  • Đo đạc, tính toán, vẽ, biên tập, nghiệm thu, bàn giao đượcbản vẽ bình đồ, mặt cắt các công trình xây dựng.
  • Thương Lượng Hình thức làm việc:
  • Ngôn ngữ của hồ sơ:

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds