Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng jobs in Lạng Sơn

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá và xây dựng hình ảnh nhãn hiệu tại các điểm bán.
  • Đại diện Công ty chăm sóc các điểm bán theo các tiêu chuẩn bán hàng, thực hiện…
Giáo Dục Đại Dương
Lạng Sơn
8.000.000 VNĐ một tháng
  • Tham gia tìm kiếm, lên kế hoạch đồng thời thực hiện xây dựng kênh tuyển sinh cho chi nhánh Ocean Edu.
  • Thực hiện tiếp nhận và tư vấn các chương trình đào tạo phù…
Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
Lạng Sơn
  • Xây dựng, duy trì mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng trong các hoạt động kinh doanh.
  • Là đại diện của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam làm…
» Create your CV - It only takes a few seconds