Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 203 jobs
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Khánh Hòa
 • Lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn;
 • Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống…
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Khánh Hòa
 • Lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn;
 • Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống…
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Khánh Hòa
 • Lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn;
 • Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống…
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Khánh Hòa
 • Lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn;
 • Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống…
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Khánh Hòa
 • Lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn;
 • Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống…
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Khánh Hòa
 • Lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn;
 • Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống…
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Khánh Hòa
 • Lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn;
 • Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống…
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Khánh Hòa
 • Lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn;
 • Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống…
Thương Mại Điện tử Aritnt.com
Khánh Hòa
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng hệ thống dữ liệu khách hàng tiềm năng, nghiên cứu thị trường, chăm sóc khách hàng.
 • Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm của công ty,…
Tập đoàn SENDAI chuyên về sơn nước
Nha Trang +1 location
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm sale, lĩnh vực xây dựng, các bạn sinh viên chưa có việc làm.
 • Bác nào bên xây dụng muốn làm thêm mảng sơn liên hệ với e nhé.
Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P
Khánh Hòa
 • Xây dựng và đảm bảo thực hiện đúng các quy chế tài chính.
 • Quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
 • Tổ chức lưu trữ tài liệu.
 • Nam, độ tuổi từ 28 – 45.
SCG Việt Nam - Ngói Bê Tông SCG Việt Nam
Khánh Hòa
 • Searching for new clients who could benefit from expanding sales for SCG and new application products based on assignment.
 • Preparing reports for head office.
& Cường Long Phát
Khánh Hòa
 • Xây dựng mục tiêu dài hạn cho Công ty;
 • Tư vấn và xây dựng ngân sách hoạt động.
 • Xây dựng chỉ tiêu cho các phòng ban, đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung.
Thương Mại Điện tử Aritnt.com
Khánh Hòa
8.500.000 VNĐ một tháng
 • Mong muốn được học tập và thực hành xây dựng mô hình Nông nghiệp hữu cơ.
 • Sẵn sàng tham gia vào các hoạt động sản xuất tạo sản phẩm trên mô hình cùng với người…
PPP Laser Clinic Viet Nam
Khánh Hòa
25.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng văn hóa công ty:
 • Xây dựng hình ảnh, tác phong làm việc chuyên nghiệp, đẳng cấp, bao gồm các vị trí công việc tại Clinic:
 • Lương khởi điểm hấp dẫn.