Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs
VETC
Hà Nội
 • Tham mưu, đóng góp ý kiến cho Tổng Giám đốc xây dựng định hướng, chiến lược công ty và thực thi chiến lược,.
 • Hỗ trợ công tác đối nội, đối ngoại.
M.I.K
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học Luật, Đại học Xây dựng khoa Kinh tế Xây dựng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính...
 • Tiếp nhận và đánh giá các đề xuất/ giải pháp/báo cáo…
VMG Media
Hà Nội
 • Hỗ trợ các bộ phận xây dựng và đánh giá KHHĐ tháng/quý/năm tại Công ty.
 • Tổng hợp, rà soát báo cáo ngày, tháng, 6 tháng, năm của các bộ phận trong Công ty.
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Trần Gia
Hà Nội
15.000 VNĐ một giờ
 • Tham mưu và hỗ trợ Tổng Giám đốc xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh Công ty.
 • Kiến trúc/nội thất/ Hành chính/nhân sự.
 • Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng.
NSN Company
Hà Nội
 • Kiến thức cơ bản về lĩnh vực Xây dựng.
 • Trợ lý Tổng Giám Đốc.
 • Ưu tiên Bằng Đại Học.
 • Trợ giúp Tổng Giám đốc trong việc điều phối công việc với bên ngoài, kết nối…
XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN
Hà Nội
 • Kiến thức cơ bản về lĩnh vực Xây dựng.
 • Trợ giúp Tổng Giám đốc trong việc điều phối công việc với bên ngoài, kết nối các hoạt động với các phòng ban/cá nhân đảm…
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRẦN GIA
Hà Nội
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham mưu và hỗ trợ Tổng Giám đốc xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh Công ty.
 • Hỗ trợ Tổng giám đốc duy trì toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty.
10.000 VNĐ một giờ
 • Thành thạo Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Thiết kế kỹ thuật...
 • CÔNG TY TNHH AN QUÝ HƯNG.
Công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp NSN
Hà Nội
 • Kiến thức cơ bản về lĩnh vực Xây dựng.
 • Trợ giúp Tổng Giám đốc trong việc điều phối công việc với bên ngoài, kết nối các hoạt động với các phòng ban/cá nhân đảm…
CÔNG TY TNHH BIBABO
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng kế hoạch, định hướng chiến lược phát triển Công ty hàng năm, quý, tháng theo định hướng của Tổng Giám Đốc.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện;