Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 37 jobs
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng, triển khai quy chế khen thưởng, kỷ luật và hệ thống đánh giá nhân sự làm cơ sở xét tăng lương, thăng tiến cho nhân sự.
 • Thông thạo vi tính văn phòng.
NIC's Client
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Luật doanh nghiệp, Luật Kinh tế, Luật lao động, Luật đầu tư, Xây dựng...
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến thành lập, thay đổi, chia tách, sáp nhập doanh…
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HẢI LONG
Hà Nội
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham mưu cho BLĐ trong việc xây dựng hệ thống pháp chế, các nội quy/quy định/văn bản pháp luật của Công ty;
 • Chuyên sâu về lĩnh vực luật tư vấn doanh nghiệp và…
Xây Dựng & Dịch Vụ Thương Mại Tuấn Quỳnh
Hà Nội
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Phụ trách toàn bộ công việc thuộc lĩnh vực pháp chế của công ty.
 • Kiểm soát các hoạt động, thủ tục liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty;
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Luật doanh nghiệp, Luật Kinh tế, Luật lao động, Luật đầu tư, Xây dựng...
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÔNG THIÊN PHÚ
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng, soạn thảo các văn bản, báo cáo, hợp đồng thương mại...
 • Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của công ty,.
 • Tham mưu về mặt pháp lý về các loại việc:
SCI GROUP
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng văn bản pháp lý (quy chế, quy định, nội quy quản lý thuộc phạm vi ban pháp chế);
 • Xây dựng, Kiểm soát, thẩm định văn bản pháp lý, văn bản hành chính,…
FORMAT TOKYOLIFE
Hà Nội
12.000.000 VNĐ một tháng
 • + Kỹ thuật xây dựng văn bản.
 • Xây dựng hệ thống văn bản pháp lý của Công ty.
 • Lập kế hoạch làm việc theo tuần, tháng.
 • Vận hành hệ thống văn bản pháp lý:
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MỸ KIM
Hà Nội
22.000.000 VNĐ một tháng
 • Rà soát, xây dựng hoặc phối hợp với các phòng/ban có liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty;và hoàn thiện hệ thống…
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIZMAN
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia xây dựng quy trình, quy chế, quy định, biểu mẫu.
 • Biên soạn và kiểm soát hợp đồng.
 • Thực hiện thủ tục pháp lý doanh nghiệp.
 • Ham học hỏi, cầu tiến.
Overall, how relevant are these jobs?