Xây Dựng jobs in Hà Nội

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: TienPhong Bank (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 24 jobs
 • § Tham gia xây dựng các quy trình, quy định về nghiệp vụ thanh toán giao dịch nguồn vốn;
 • Thực hiện kế họach các hoạt động nghiệp vụ thanh toán giao dịch nguồn…
 • Xây dựng kế hoạch bán hàng, các chương trình thúc đẩy bán.
 • Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm xây dựng sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp.
 • Tham gia xây dựng hệ thống Back-up cho hệ thống theo quy định.
 • Phát triển các công cụ, báo cáo phục vụ theo dõi hệ thống LiveBank.
 • Xây dựng và tham gia xây dựng các quy chế, quy định, quy trình, văn bản hwogns dẫn thực hiện nghiệp vụ của Trung tâm và ngành dọc Dịch vụ khách hàng theo quy…
Easily apply
 • Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ.
 • Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng.
Easily apply
 • Đầu mối xây dựng các báo cáo quản trị danh mục tín dụng định kỳ và/hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo phòng và Giám đốc Khối.
 • Cơ hội thăng tiến, đào tạo.
Easily apply
 • Kỹ năng quản lý, xây dựng mối quan hệ tốt.
 • Tham gia xây dựng các sản phẩm, chính sách KHCN để nâng cao chất lượng dịch vụ của Ngân hàng đảm bảo cạnh tranh trên…
Easily apply
 • Kỹ năng quản lý, xây dựng mối quan hệ tốt.
 • Tham gia xây dựng các sản phẩm, chính sách KHCN để nâng cao chất lượng dịch vụ của Ngân hàng đảm bảo cạnh tranh trên…
Easily apply
 • Xây dựng, áp dụng các công cụ theo dõi, kiểm soát rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, rủi ro thanh khoản theo các chuẩn mực tiên tiến.
Easily apply
 • Trực tiếp xây dựng và/hoặc kiểm soát việc xây dựng các văn bản liên quan đến nghiệp vụ rủi ro tín dụng của các thành viên thuộc Nhóm.