Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs

Khối Vận hành - Chuyên viên Giám sát thi công new

Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng hệ chính quy trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng, M&E hoặc tương đương...
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan…

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quy trình new

Hà Nội
 • Tham gia xây dựng hệ thống quy trình vận hành, các quy trình phát triển sản phẩm.
 • Trực tiếp xây dựng các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ cho các Đơn vị nghiệp vụ…

Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp lớn - Sở... new

Hà Nội
 • Kỹ năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ.
 • Thực hiện nghiệp vụ hỗ trợ tín dụng.
 • Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn theo danh…

Ban Truyền thông & Tiếp thị - Chuyên viên/Chuyên viên Chính/... new

Hà Nội
 • Kiến thức về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giá trị cốt lõi.
 • Xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển VHNB theo định hướng dài hạn và hàng…

Chuyên viên Chính sách và Chương trình Đào tạo new

Hà Nội
 • Thiết kế, xây dựng và cập nhật các khóa đào tạo.
 • Thiết kế, xây dựng và phát triển tài liệu, học liệu.
 • Tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn và điều phối đối tác đào tạo…

Khối CNNHS - Chuyên viên Quản trị mạng

Hà Nội
 • Tổ chức xây dựng, triển khai và tuân thủ các qui trình vận hành, giám sát, đảm bảo tính sẵn sàng, tính ổn định, hiệu năng và an toàn cho toàn bộ hạ tầng mạng…

Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Mô Hình r...

Hà Nội
 • Xây dựng các mô hình rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II:
 • Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng (EWS);
 • Tham gia tổ chức, xây dựng, phát triển và quản lý hệ…

Khối KHCN - Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quản lý kế... new

Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh.
 • Xây dựng sales plan, các chính sách KPIs, Incentive mảng khách hàng ưu tiên cho lực lượng bán của khối KHCN.

Khối CNNHS - Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên vi...

Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch quản lý năng lực hệ thống máy chủ UNIX/LINUX.
 • Xây dựng kế hoạch, triển khai và duy trì hệ thống dự phòng máy chủ UNIX/LINUX.

Khối Vận hành - Chuyên viên Chính Giám sát sau giải ngân new

Hà Nội
 • Đề xuất và xây dựng, đóng góp ý kiến các văn bản quy định, quy trình liên quan đến nghiệp vụ giám sát sau giải ngân trên toàn hệ thống.

Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Khai thá...

Hà Nội
 • Thiết kế, xây dựng kho dữ liệu Data Warehouse, Data mart.
 • Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế lập trình chuyển đổi dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu giao dịch về…

Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Khung Quản trị rủi ro

Hà Nội
 • Xây dựng hoặc/và là đầu mối xây dựng các quy định, quy trình quản lý, giám sát sau cấp tín dụng phù hợp với quy định của SeABank từng thời kỳ.

Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Hệ thống...

Hà Nội
 • Thiết kế, xây dựng kho dữ liệu Data Warehouse, Data mart.
 • Xây dựng và cập nhật các bộ tài liệu để các đội phân tích dễ dàng sử dụng DW.

Chuyên viên Xử lý nghiệp vụ Vốn Liên Ngân hàng

Hà Nội
 • Xây dựng, tham gia góp ý trong việc xây dựng các văn bản quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến hoạt động nghiệp vụ Vốn liên ngân hàng nhằm tuân thủ quy…

Khối CNNHS - Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Quản trị...

Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch, triển khai và duy trì hệ thống dự phòng CSDL.
 • Có sức khỏe tốt, khả năng giao tiếp, xây dựng tài liệu, văn bản, xác định giải quyết vấn đề.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.