Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 48 jobs
Hà Nội
 • Kinh tế quốc dân, quản trị kinh doanh, tài chính kế toán, ngân hàng, thương mại, ngoại thương, kiến trúc, xây dựng ...;
 • Về hoạt động mua sắm:
Hà Nội
 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ;
 • Tiếp nhận các chỉ đạo/ kế hoạch từ HĐQT, BTGĐ, Khối Vận hành & Công nghệ về công tác quản lý đầu tư xây dựng mạng lưới (bao gồm cả…
Hà Nội
 • Xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng nhằm tăng quy mô giao dịch, thị phần của khách hàng tại SeABank.
 • Theo mục tiêu, định hướng kinh doanh mảng KHDN.
Hà Nội
 • Nghiên cứu xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu quản trị phục vụ báo cáo đa chiều.
 • Kinh nghiệm tham gia xây dựng và triển khai kênh báo cáo quản trị tài chính của các…
Hà Nội
 • Xây dựng các mô hình rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II:
 • Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng (EWS);
 • Tham gia tổ chức, xây dựng, phát triển và quản lý hệ…
Hà Nội
 • Xây dựng các tất cả các tài liệu và công cụ đào tạo, chủ động trong công tác chuẩn bị triển khai khóa học.
 • Tìm hiểu và quản trị nhu cầu đào tạo.
Hà Nội
 • Xây dựng và quản lý các quy trình, chính sách liên quan đến sản phẩm thẻ.
 • Thực hiện các chương trình phát triển/cải tiến các sản phẩm Thẻ phù hợp với đặc điểm,…
Hà Nội
 • Xây dựng các chính sách hỗ trợ kinh doanh.
 • Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ cho chương trình kinh doanh:
 • Xây dựng các chương trình hỗ trợ cho chương trình kinh doanh.
Hà Nội
 • Xây dựng nội dung các ấn phẩm giới thiệu/quảng cáo cho SeABank.
 • 'Phát triển, duy trì quan hệ với các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên,.
Hà Nội
 • Có kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động;
 • Xây dựng nền tảng vững chắc cho công tác mua sắm tập trung:
 • + Phối hợp xây dựng và tối ưu SLA nghiệp vụ mua sắm tập…