Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 23 jobs

Chuyên viên Phân tích đầu tư - Ban Đầu Tư

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia đề xuất xây dựng quy chế, quy định và quy trình liên quan đến hoạt động đầu tư của ngân hàng;
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các đối tượng đầu tư bao…

Giám đốc Quan hệ khách hàng lớn - Khối Khách hàng lớn new

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng, đề xuất các giải pháp trọn gói phục vụ nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hảng của nhóm KHL;
 • Xây dựng, triển khai, theo dõi và báo cáo thực hiện chi…

Chuyên viên Tái thẩm định doanh nghiệp lớn - Khối Quản trị r...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Có ý kiến chuyên môn đối với các hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm, tham gia ý kiến đối với việc xây dựng cơ chế, chính sác, quy trình nghiệp vụ tín dụng và các…

Chuyên viên Tái thẩm định Doanh nghiệp - Trung tâm Tái thẩm...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng và đề xuất các quy trình, quy định, biểu mẫu, công cụ ….
 • Có ý kiến chuyên môn đối với các hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm, tham gia ý kiến…

Chuyên viên chính Phát triển ứng dụng - Khối Công nghệ

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng chiến lược, giám sát và thực hiện việc backup cấu hình, dữ liệu các hệ thống, máy chủ...
 • Quản trị các hệ thống thống Server (windows, linux, Unix,…

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Ngân hàng...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả khách hàng và xây dựng phương án nhằm gia tăng hiệu quả Khách hàng;
 • 01 Thời gian làm việc:
 • Hà Nội, Hồ Chí Minh Ngày hết hạn:

Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu - Khối Công nghệ thông ti...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng và thực hiện các kịch bản backup, restore, recover database cho các hệ thống;
 • Xây dựng qui trình, qui định về vận hành giám sát, khắc phục sự cố hệ…

Chuyên viên Phát triển ứng dụng - Khối Công nghệ thông tin

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng quy trình, quy định, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ.
 • Đóng góp xây dựng lộ trình, kế hoạch phát triển và cải tiến các giải pháp phần mềm.

Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Java/ dot Net) - Khối Công...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng quy trình, quy định, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ.
 • Đóng góp xây dựng lộ trình, kế hoạch phát triển và cải tiến các giải pháp phần mềm.

Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Java/ dot Net) - Khối Công...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng quy trình, quy định, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ;
 • Đóng góp xây dựng lộ trình, kế hoạch phát triển và cải tiến các giải pháp phần mềm;

Chuyên viên/ Chuyên viên chính sản phẩm và chính sách

NGÂN HÀNG QUỐC DÂN
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và thiết kế sản phẩm cho KH thuộc Khối NHL;
 • Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả xây dựng và hiệu quả sản phẩm phục vụ công tác báo cáo, đánh giá…

Chuyên viên/ Chuyên viên chính

NGÂN HÀNG QUỐC DÂN
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và thiết kế sản phẩm cho KH thuộc Khối NHDN;
 • Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả xây dựng và hiệu quả sản phẩm phục vụ công tác báo cáo, đánh…

Chuyên viên/ Chuyên viên chính - Phòng Sản phẩm chính sách -...

NGÂN HÀNG QUỐC DÂN
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và thiết kế sản phẩm cho KH thuộc Khối NHDN;
 • Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả xây dựng và hiệu quả sản phẩm phục vụ công tác báo cáo, đánh…

Chuyên viên Quản trị rủi ro thị trường - Khối Quản trị rủi r...

NGÂN HÀNG QUỐC DÂN
Hà Nội
 • Kỹ năng tổng hợp dữ liệu, phân tích, xây dựng mô hình, phân tích & tổng hợp báo cáo;
 • Tham gia nghiên cứu, xây dựng, phát triển, back test các phương pháp, mô…

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp - Phòng Chính sách Quản trị...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Nghiên cứu, xây dựng và tư vấn văn bản, chính sách của Phòng;
 • Thực hiện các báo cáo liên quan đến tình hình xây dựng văn bản;
 • 01 - 03 năm Thời gian làm việc:

Get new jobs for this search by email