Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 62 jobs
MTalent
Hà Nội
 • CVCC Kiểm soát chi phí xây dựng - TNG CVCC Kiểm soát chi phí xây dựng - TNG CVCC Kiểm soát chi phí xây dựng - TNG CVCC Kiểm soát chi phí xây dựng - TNG Holdings…
MTalent
Hà Nội
 • CVCC Thẩm định xây dựng cơ bản - TNG Holdings CVCC Thẩm định xây dựng cơ bản - TNG Holdings.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Cầu đường, Xây dựng dân…
MTalent
Hà Nội
 • Khả năng xây dựng các mối quan hệ.
 • Tham gia ý kiến để xây dựng kế hoạch/chiến dịch truyền thông tổng thể theo năm.
 • Phối hợp với các bộ phận khác như:
MTalent
Hà Nội
 • Xây dựng các quy trình, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến công việc phát triển dự án nhằm kiểm soát tiến độ hiệu quả.
 • Lập Kế hoạch, tiến độ Dự án:
MTalent
Hà Nội
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng;
 • Am hiểu các quy định của Nhà nước về lĩnh vực xây dựng;
 • CVCC Nghiệm thu bàn giao (02 người).
MTalent
Hà Nội
 • Khả năng xây dựng các mối quan hệ.
 • Khả năng xây dựng chiến lược thương hiệu.
 • Tham gia xây dựng chiến lược thương hiệu cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên:
MTalent
Hà Nội
 • Am hiểu về về xây dựng quy trình nghiệp vụ.
 • Kiến nghị các chốt kiểm soát rủi ro hoạt động trên cơ sở thẩm định, đánh giá, góp ý đối với Quy chế, Quy định, Quy…
MTalent
Hà Nội
 • Xây dựng và củng cố chất lượng cung cấp dịch vụ công tác quản lý và thu hồi nợ qua điện thoại:
 • Xây dưng/Triển khai kế hoạch thu hồi nợ bao gồm các công tác nhắc…
MTalent
Hà Nội
7.500.000 - VNĐ9.500.000 VNĐ một tháng
 • Bảo trì, bào dưỡng định kỳ.
 • Quản lý các thiết bị và khách hàng trực thuộc địa bàn đã được phân công phụ trách.
 • Xử lý công việc phát sinh.
MTalent
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Tìm kiếm và phát triển các cơ hội hợp tác trong nội bộ tập đoàn (các đơn vị thành viên) và đối tác bên ngoài về các mảng liên quan đến đầu tư/phát triển/xây…