Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

DOJI
Hà Nội
  • Tham gia xây dựng và chỉ đạo công tác cải tiến các quy đinh, quy trình trình sản xuất;
  • Duy trì và xây dựng trật tự kỷ cương trong quản lý, kịp thời uốn nắn,…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email