Xây Dựng jobs in Hà Nội

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: DOJI (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 53 jobs
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Khả năng xây dựng network và tạo dựng mối quan hệ;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;
 • Trực tiếp xây dựng định mức chi phí Hành chính và kiểm soát…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Khả năng xây dựng network và tạo dựng mối quan hệ;
 • Kinh tế xây dựng, Hành Chính…;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Khả năng xây dựng network và tạo dựng mối quan hệ;
 • Tham gia xây dựng chiến lược phát triển của Công ty;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Xây dựng và đề xuất các kế hoạch thúc đẩy doanh số bán lẻ:
 • Xây dựng, phát triển, duy trì quan hệ với đối tác và khách hàng;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Tham gia xây dựng và chỉ đạo công tác cải tiến các quy đinh, quy trình trình sản xuất;
 • Duy trì và xây dựng trật tự kỷ cương trong quản lý, kịp thời uốn nắn,…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Khả năng xây dựng network và tạo dựng mối quan hệ;
 • Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu nghiệm thu các công việc xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;
 • Có trách nhiệm xây dựng và tham mưu cho Ban Lãnh đạo Tập đoàn về các vấn đề liên quan đến sản xuất:
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Khả năng xây dựng network và tạo dựng mối quan hệ;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • Quản lý, điều hành, tổ chức, kiểm soát các hoạt động…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Khả năng xây dựng network và tạo dựng mối quan hệ;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;
 • Hệ thống lại các ý tưởng của Tổng Giám đốc lên thành slide,…