Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 77 jobs
Hà Nội
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:
 • Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
 • (ii) Nhân viên nghiệp vụ:
Hà Nội
 • 04 Chuyên viên Xây dựng mô hình đo lường rủi ro tín dụng.
 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng vị trí…
Hà Nội
 • Chuyên viên quản lý xây dựng cơ bản:
 • Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ban và nội dung đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công…
Hà Nội
 • Có khả năng viết, tham gia xây dựng văn bản chế độ của hệ thống (quy trình, quy định, chính sách).
 • Xây dựng mô hình phân tích, khai phá dữ liệu (Data Mining),…
Hà Nội
 • Tham gia, phối hợp xây dựng các văn bản chế độ hướng dẫn tác nghiệp Tài trợ thương mại.
 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo…
Hà Nội
 • Tham gia, phối hợp xây dựng các văn bản chế độ hướng dẫn tác nghiệp Tài trợ thương mại.
 • Hỗ trợ/phối hợp với các cán bộ tham gia xây dựng nội dung dự thảo văn…
Hà Nội
 • (b) Xây dựng và ứng dụng mô hình.
 • Xây dựng và phát triển mô hình trong quản lý rủi ro thị trường.
 • + Hỗ trợ xây dựng, tham gia triển khai chính sách, quy định,…
Hà Nội
 • Xây dựng/phân công và chỉ đạo cán bộ trong Phòng xây dựng các chương trình/kế hoạch hoạt động trong kỳ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Cách thức nộp hồ sơ:
Hà Nội
 • Hỗ trợ/phối hợp với các cán bộ tham gia xây dựng nội dung dự thảo văn bản chế độ nghiệp vụ Chuyển tiền quốc tế.
 • 02 Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế (tại Hà Nội).
Hà Nội
 • Phối hợp thực hiện xây dựng KHKD theo phân công.
 • Đánh giá, nâng cấp, chỉnh sửa, xây dựng mới các ứng dụng công nghệ cho các sản phẩm.
 • (i) Trình độ chuyên môn: