Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng jobs in Củ Chi

Sort by: relevance - date
Page 1 of 184 jobs

KỸ SƯ XÂY DỰNG (QA/QC) new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bạn đang xem tin Việc làm KỸ SƯ XÂY DỰNG (QA/QC) trong ngành Xây dựng, Quản lý chất lượng (QA / QC) được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 3 bởi TẬP ĐOÀN HƯNG…

Nhân Viên Hồ Sơ Mời Thầu Xây Dựng (Làm Việc Tại HCM)

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập danh sách mời thầu các gói xây dựng.
 • Bạn đang xem tin Việc làm Nhân Viên Hồ Sơ Mời Thầu Xây Dựng (Làm Việc Tại HCM) trong ngành Xây dựng được tuyển dụng tại…

Chuyên Viên Hồ Sơ Mời Thầu Xây Dựng

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây Dựng, Kinh tế xây dựng hoặc các chuyên nghành có liên quan.
 • Bạn đang xem tin Việc làm Chuyên Viên Hồ Sơ Mời Thầu Xây Dựng…

Chuyên Viên Quản Lý Dự Án

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng.
 • Có chuyên môn, kinh nghiệm trong việc bóc tách khối lượng, lập dự toán xây dựng công trình và hiểu biết tốt về thị…

Chuyên Viên C&B

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với các Phòng ban/ Đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch ngân sách chi phí lương và phúc lợi.
 • Xây dựng quy chế, quy định có liên quan liên quan đến lương,…

Chuyên Viên Quản Lý Hệ Thống

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp các đơn vị, phòng ban xây dựng quy định, quy trình, hướng dẫn công việc hướng đến đảm bảo chất lượng và liên tục cải tiến nâng cao hiệu quả công việc.

KỸ SƯ CƠ ĐIỆN

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, QLDA.
 • Hiểu biết về các Nghị định, Thông tư, Văn bản, các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong xây…

Chuyên Viên Kết Qủa Chọn Thầu MEP new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với các phòng ban xây dựng các yêu cầu kỹ thuật cho các gói thầu MEP.
 • Xây dựng, sắp xếp, triển khai công tác đấu thầu, mời thầu và lựa chọn nhà thầu…

Kỹ Sư Kỹ Thuật Hạ Tầng (SL: 01)

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trong ngành Xây dựng được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 3 bởi TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH.
 • Chuẩn bị hồ sơ, đấu nối giao thông, cấp thoát nước, điện tổng thể phục vụ…

Chuyên Viên Thanh Quyết Toán (SL: 01

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hiểu rõ hệ thống kế toán, hiểu biết về chủng loại vật tư ngành xây dựng.
 • 01 - Làm Việc Tại Tp.HCM) trong ngành Kế toán / Kiểm toán, Xây dựng được tuyển dụng tại…

Kỹ Sư Cơ Điện (SL: 03)

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nắm vững các quy định pháp luật xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định liên quan.
 • Kiểm tra - rà soát - báo cáo Giám đốc/P.Giám đốc Kỹ thuật:

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và điều chỉnh các quy trình, quy chế làm việc trong nội bộ phòng.
 • Thường xuyên tìm kiếm, cập nhật và phân tích các văn bản pháp lý về Giao dịch dân sự,…

Phó Giám Đốc Quản Lý Vận Hành

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Luật, Xây dựng, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Quản lý công tác bảo hành nhà Chung cư;

Thư Ký Dự Án

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng,.
 • Có kinh nghiệm làm việc 01 năm trở lên trong ngành xây dựng, quản lý dự án.
 • Theo dõi các hợp đồng của dự án như:

Kỹ Sư Hạ Tầng

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bạn đang xem tin Việc làm Kỹ Sư Hạ Tầng trong ngành Xây dựng, Kiến trúc được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 3 bởi TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email