Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng jobs in Củ Chi

Sort by: relevance - date
Page 1 of 49 jobs

Thực Tập Sinh Thiết Kế ( Kiến trúc, Nội Thất)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên phương án thiết kế ( concept ý tưởng).
 • Triển khai hồ sơ kỹ thuật 2D.
 • Hỗ trợ các công việc khác của Team.
 • Có khả năng làm việc tốt với phần mềm thiết kế, đồ…

Creative Graphic Designer

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
11.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Creative Graphic Designer trong ngành Nghệ thuật /…

Graphic Designer

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Graphic Designer trong ngành Nghệ thuật / Thiết kế /…

Mobile Developer

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm xây dựng giải pháp và kiến trúc cho dự án;
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Được du lịch hàng năm.

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC trong ngành Thư ký / Hành chánh được…

Front - End Developer

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng components/modules cho website với thiết kế responsive;
 • Viết phần mềm cho công ty theo nền tảng .Net, .Net Core, ASP.Net - MVC, C#.

ASP.NET - Front End Developer

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
18.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia xây dựng hệ thống phần mềm công ty.
 • Viết phần mềm cho công ty theo nền tảng .Net, .Net Core, ASP.Net - MVC, C#.
 • Tối ưu hóa phần mềm.

Programmer

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng hệ thống phần mềm công ty.
 • Tham gia xây dựng tích hợp phần mềm bên thứ 3.
 • Đã từng tham gia xây dựng các hệ thống phần mềm lớn của doanh nghiệp…

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 23 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất trong ngành…

Nhân Viên Thiết Kế Ui / Ux

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Thiết Kế Ui / Ux trong ngành Nghệ thuật /…

Software Engineer

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng hệ thống phần mềm công ty.
 • Tham gia xây dựng tích hợp phần mềm bên thứ 3.
 • Đã từng tham gia xây dựng các hệ thống phần mềm lớn của doanh nghiệp…

Lâp Trình Viên (Programmer)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng hệ thống phần mềm công ty.
 • Tham gia xây dựng tích hợp phần mềm bên thứ 3.
 • Đã từng tham gia xây dựng các hệ thống phần mềm lớn của doanh nghiệp…

We have removed 37 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email