Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Công ty Cổ phần Tư vấn Gia Hân
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
  • Lên ý tưởng, giám sát triển khai nghiên cứu xây dựng và thực hiện các chương trình chuyên môn về học tiếng Anh như tài liệu tiếng Anh hỗ trợ học viên, chương…
Công Ty TNHH Lehomes Việt Nam - Hà Nộ
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Xây dựng và triển khai các kế hoạch chạy quảng cáo theo kế hoạch.
  • Thống kê và phân tích số liệu, hiệu chỉnh cũng như tối ưu các chiến dịch quảng cáo.
» Create your CV - It only takes a few seconds