Vnpay Sản Phẩm Vnpayqr Digilife jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 41 jobs
VNPay sản phẩm VNPayQR - DigiLife
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý POSM và văn phòng phẩm.
 • Thực hiện công việc hành chính nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của phòng kinh doanh.
 • + Theo dõi chỉ tiêu của nhân viên kinh doanh.
VNPay sản phẩm VNPayQR - DigiLife
Hà Nội
 • Prepare and submit reports on a monthly basis to include, new starts, leavers and salary changes.
 • Develop and maintain personnel record systems in accordance…
VNPay sản phẩm VNPayQR - DigiLife
Vĩnh Phúc
10.000.000 VNĐ một tháng
 • F&B, Thời trang, Mỹ Phẩm, Giáo dục & Giải trí ...
 • Phát triển thị trường Thanh toán điện tử VNPAY QR Code trong các lĩnh vực:
 • Phụ cấp ( 1.2 - 1.5 mils/ tháng ).
VNPay sản phẩm VNPayQR - DigiLife
Lào Cai +3 locations
16.000.000 VNĐ một tháng
 • Chịu trách nhiệm về phát triển thị trường Cổng thanh toán điện tử VNPAY QR code tại thị trường được giao.
 • Đảm bảo chỉ tiêu doanh số team và doanh số cá nhân.
VNPay sản phẩm VNPayQR - DigiLife
Bình Dương
15.000.000 VNĐ một năm
 • Chịu trách nhiệm về phát triển thị trường Cổng thanh toán điện tử VNPAY QR code tại thị trường Bình Dương.
 • Đảm bảo chỉ tiêu doanh số team và doanh số cá nhân.
VNPay sản phẩm VNPayQR - DigiLife
Phú Thọ
16.000.000 VNĐ một tháng
 • Chịu trách nhiệm về phát triển thị trường Cổng thanh toán điện tử VNPAY QR code tại thị trường được giao.
 • Đảm bảo chỉ tiêu doanh số team và doanh số cá nhân.
VNPay sản phẩm VNPayQR - DigiLife
Thái Nguyên +5 locations
10.000.000 VNĐ một tháng
 • F&B, Thời trang, Mỹ Phẩm, Giáo dục & Giải trí ...
 • Phát triển thị trường Thanh toán điện tử VNPAY QR Code trong các lĩnh vực:
 • Phụ cấp ( 1.2 - 1.5 mils/ tháng ).
VNPay sản phẩm VNPayQR - DigiLife
Phú Thọ
10.000.000 VNĐ một tháng
 • F&B, Thời trang, Mỹ Phẩm, Giáo dục & Giải trí ...
 • Phát triển thị trường Thanh toán điện tử VNPAY QR Code trong các lĩnh vực:
 • Phụ cấp ( 1.2 - 1.5 mils/ tháng ).
VNPay sản phẩm VNPayQR - DigiLife
Thành phố Hồ Chí Minh
1.000.000 VNĐ một tháng
 • Đăng tin tuyển dụng lên các hiring website, mạng xã hội và các nguồn khác….
 • Tiếp nhận, sàng lọc CV ứng viên.
 • Phỏng vấn ứng viên qua điện thoại và trực tiếp.
VNPay sản phẩm VNPayQR - DigiLife
Hà Nội
 • Run payroll operations and verifies that the pay decision to comply with the legislation.
 • Work with C&B team of payroll and helps to make sure that the pay…