Create your CV - It only takes a few seconds

Vnp jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 55 jobs
 • Không chỉ đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành TMĐT, VNP đã và đang để lại những dấu ấn ấn tượng trong lĩnh vực này.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT GIÁ VIỆT NAM.
PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ BT BTCOM
Kiên Giang +10 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • + Truyền thông các chương trình hỗ trợ bán hàng của BTCom, VNP còn hiệu lực.
 • Hàng ngày phải thực hiện tối đa việc đến thăm điểm bán theo lịch đi tuyến được giao…
Hà Nội
 • Giúp cho các tập đoàn chuyển đổi số trong 2 lĩnh vực:
 • Chuyển đổi số việc bán hàng, phát triển thêm kênh bán.
 • Chuyển đổi số, tự động hoá dòng tiền, dòng hàng hoá…
PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ BT BTCOM
Tuyên Quang +2 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • + Truyền thông các chương trình hỗ trợ bán hàng của BTCom, VNP còn hiệu lực.
 • Hàng ngày phải thực hiện tối đa việc đến thăm điểm bán theo lịch đi tuyến được giao…
PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ BT BTCOM
Hòa Bình +1 location
8.000.000 VNĐ một tháng
 • + Truyền thông các chương trình hỗ trợ bán hàng của BTCom, VNP còn hiệu lực.
 • Hàng ngày thực hiện việc đến thăm điểm bán theo lịch đi tuyến được giao.
 • Không chỉ đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành TMĐT, VNP đã và đang để lại những dấu ấn ấn tượng trong lĩnh vực này.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT GIÁ VIỆT NAM.
PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ BT BTCOM
Đồng Nai
8.000.000 VNĐ một tháng
 • + Truyền thông các chương trình hỗ trợ bán hàng của BTCom, VNP còn hiệu lực.
 • Hàng ngày thực hiện việc đến thăm điểm bán theo lịch đi tuyến được giao.
5.000 VNĐ một giờ
 • Các bạn có thể tham khảo mẫu CV của VNP tại mục link này http://bit.ly/CV-mau-VNP-Group.
 • Không chỉ đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành TMĐT, VNP đã và đang…
PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ BT BTCOM
Vĩnh Phúc
8.000.000 VNĐ một tháng
 • + Truyền thông các chương trình hỗ trợ bán hàng của BTCom, VNP còn hiệu lực.
 • Hàng ngày thực hiện việc đến thăm điểm bán theo lịch đi tuyến được giao.
PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ BT BTCOM
Bình Phước
8.000.000 VNĐ một tháng
 • + Truyền thông các chương trình hỗ trợ bán hàng của BTCom, VNP còn hiệu lực.
 • Hàng ngày phải thực hiện tối đa việc đến thăm điểm bán theo lịch đi tuyến được giao…