Create your CV - It only takes a few seconds

Vinpearl Hotel & Resorts Tập Đoàn Vingroup jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 23 jobs

[Vinpearl Hotel Thanh Hóa] Nhân Viên Trung Tâm Dịch Vụ Khách...

VINPEARL HOTEL & RESORTS
Thanh Hóa
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như:
 • Ngoài BHYT,BHXH, BHTN theo Luật Lao động, Người lao động được tham gia…

[Vinpearl Hotel Tây Ninh] Tuyển Dụng Đầu Bếp Lạnh

VINPEARL HOTEL & RESORTS
Tây Ninh
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như:
 • Ngoài BHYT,BHXH, BHTN theo Luật Lao động, Người lao động được tham gia…

[Văn Phòng Tập Đoàn Vingroup] Tuyển Gấp Nhân Viên Phục Vụ Vi...

VINPEARL HOTEL & RESORTS
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như:
 • Đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn dịch vụ chung của Tập Đoàn.

[Vinpearl Hotel Hải Phòng] Tổ Trưởng Vệ Sinh Công Cộng/ Pa S...

VINPEARL HOTEL & RESORTS
Hải Phòng
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như:
 • Ngoài BHYT,BHXH, BHTN theo Luật Lao động, Người lao động được tham gia…

Vinpearl Condotel Đn-Bếp Trưởng Bếp Lạnh

VINPEARL HOTEL & RESORTS
Ðà Nẵng
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như:
 • Ngoài BHYT, BHXH, BHTN theo Luật Lao động, NLĐ được tham gia gói bảo…

[Vinpearl Golf] Tuyển Dụng Quản Lý Caddie

VINPEARL HOTEL & RESORTS
Hải Phòng
 • Được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như:
 • Ngoài BHYT,BHXH, BHTN theo Luật Lao động, Người lao động được tham gia…

Khách Sạn Vinpearl Hạ Long - Tuyển Dụng Lao Động Phổ Thông

VINPEARL HOTEL & RESORTS
Quảng Ninh
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như:
 • Ngoài BHYT, BHXH, BHTN theo Luật Lao động, NLĐ được tham gia gói bảo…

Vinpearl Nha Trang - Nhân Viên Hành Lý - Phụ Cấp Làm Việc Tạ...

VINPEARL HOTEL & RESORTS
Khánh Hòa
 • Được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như:
 • Ngoài BHYT,BHXH, BHTN theo Luật Lao động, Người lao động được tham gia…

Vinpearl Đà Nẵng-Tổng Hợp Các Vị Trí Cần Tuyển Của Kỹ Thuật_...

VINPEARL HOTEL & RESORTS
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như:
 • Ngoài BHYT,BHXH, BHTN theo Luật Lao động, Người lao động được tham gia…

[Vinhomes Long Biên] Đầu Bếp Âu/ Á

VINPEARL HOTEL & RESORTS
Hà Nội
 • Được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như:
 • Ngoài BHYT,BHXH, BHTN theo Luật Lao động, Người lao động được tham gia…