Create your CV - It only takes a few seconds

Vinaconex jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VINACO...
Hà Nội
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
  • Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex.
  • Hiện nay, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex có nhu cầu tuyển:
  • Với nhiệm vụ và yêu cầu như sau:
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?