Create your CV - It only takes a few seconds

Vietnam Concentrix Services Company jobs

Page 1 of 9 jobs

Nhân viên tư vấn tài chính

VIETNAM CONCENTRIX SERVICES COMPANY LIMITED
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Vietnam Concentrix Services Company Limited đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên tư vấn tài chính trong ngành…

Customer Service Team Leader

VIETNAM CONCENTRIX SERVICES COMPANY LIMITED
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Vietnam Concentrix Services Company Limited đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Customer Service Team Leader trong ngành…

Nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng Tiếng Hàn

VIETNAM CONCENTRIX SERVICES COMPANY LIMITED
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Vietnam Concentrix Services Company Limited đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng Tiếng Hàn…

IT Helpdesk/Support

VIETNAM CONCENTRIX SERVICES COMPANY LIMITED
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Vietnam Concentrix Services Company Limited đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm IT Helpdesk/Support trong ngành Điện /…

Nhân viên tuyển dụng(Junior Recruiter)

VIETNAM CONCENTRIX SERVICES COMPANY LIMITED
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Vietnam Concentrix Services Company Limited đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên tuyển dụng(Junior Recruiter)…

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng ( Japanese)

VIETNAM CONCENTRIX SERVICES COMPANY LIMITED
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Vietnam Concentrix Services Company Limited đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng ( Japanese)…

Collection Manager

VIETNAM CONCENTRIX SERVICES COMPANY LIMITED
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Vietnam Concentrix Services Company Limited đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Collection Manager trong…

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

VIETNAM CONCENTRIX SERVICES COMPANY LIMITED
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Vietnam Concentrix Services Company Limited đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 9 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng…

Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Qua Điện Thoại

VIETNAM CONCENTRIX SERVICES COMPANY LIMITED
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Vietnam Concentrix Services Company Limited đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 9 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính…
» Create your CV - It only takes a few seconds