Create your CV - It only takes a few seconds

Vietmec Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs

Dược Sĩ Mua Hàng (Cung Ứng)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam ( VIETMEC) đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Dược Sĩ Mua Hàng (Cung Ứng) trong…

Dược sĩ mua hàng (Cung ứng)

VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Dược sĩ mua hàng (Cung ứng) trong ngành…

Nhân Viên Mua Hàng (Cung Ứng)

VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Mua Hàng (Cung Ứng) trong…

Trình dược viên OTC

VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trình dược viên OTC trong ngành Bán hàng…

Tuyển dụng nhân viên kho tân dược

Nhà Tuyển Dụng Hna Gnouhp El
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Phòng HCNS - Công ty CP Dược liệu Việt Nam.
 • Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam (VIETMEC) hoạt động trong lĩnh vực Dược, có nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP- WHO, có…

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng phòng Hành chính Nhân sự trong…

Giám đốc Kinh doanh dược

VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
Hà Nội
35.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Giám đốc Kinh doanh dược trong ngành Bán…

Quản Lý Kinh Doanh Đấu Thầu

VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
Hà Nội
35.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 25 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Quản Lý Kinh Doanh Đấu…

Kế toán Tài chính Ngân hàng

VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kế toán Tài chính Ngân hàng trong ngành…
» Create your CV - It only takes a few seconds