Create your CV - It only takes a few seconds
Page 5 of 469 jobs
VieclamBank
Đồng Nai
 • Hỗ trợ các công đoạn trong xưởng sản xuất, kiểm hàng,...
 • Chi tiết công việc trao đổi cụ thể trong lúc phỏng vấn.
 • Tuổi từ 18 ~ 35.
 • Bằng cấp tối thiểu 9/12.
VieclamBank
Hà Nội
 • 現場集合 朝礼 清掃箇所の確認 清掃方法の見本を見せる ワーカーが.
 • Yêu cầu về ngoại ngữ.
VieclamBank
Hải Phòng
 • The ADM Manager demonstrates accountability for functional, business, and broad company objectives.
 • This role contributes to the overall strategy and manages…
VieclamBank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Acting as the face of the company in the Vietnam office, you will manage all front-of-house activities in our company cafe.
 • Yêu cầu về ngoại ngữ.
VieclamBank
Đồng Nai
 • Phụ trách vận hành máy.
 • Hỗ trợ các công việc khác trong sản xuất.
 • Chi tiết công việc trao đổi cụ thể trong lúc phỏng vấn.
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
VieclamBank
Hà Nội
 • Phụ trách các công việc kế toán, tài chính của dự án.
 • Theo dõi và thực hiện các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính.
 • Quản lý các khoản phải thu và phải trả.
VieclamBank
Lâm Đồng
 • Công ty chuyên sản xuất và gia công nhà kính nông nghiệp, màng plastic của Nhật cần tuyển Sales Staff:
 • Làm việc tại huyện Đức Trọng - Lâm Đồng (gần sân bay Liên…
VieclamBank
Hải Phòng
 • Supply Chain planning and Ordering Management (Manage BOM, execute a production trial run, generate Part requirement, calculate supplier schedules…etc).
VieclamBank
Bình Dương
 • Làm các chứng từ XNK:
 • Tờ khai hải quan, Invoice, Packing List, C/O, Packing Declaration..., chứng từ vận chuyển:
 • BIll, IFS form, Debit/Credit Note....
VieclamBank
Hà Nội
 • Make sales plan to expand business.
 • Seek to the potential customers.
 • Take water samples, survey customer’s system.
 • And find out customer ‘s problem.