Vieclambank jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 470 jobs
VieclamBank
Hưng Yên
 • Thực hiện các nghiệp vụ về An toàn môi trường:
 • Theo dõi kiểm định, hóa chất, bảo hộ lao động, triển khai hoạt động đào tạo, tuần tra an toàn/5S, tai nạn, kiểm…
VieclamBank
Vĩnh Phúc
 • Các công việc liên quan đến quản lý thiết bị nhà máy, đào tạo và quản lý người lao động trong nhóm.
 • Từ 24 tuổi ~ 35 tuổi.
 • Thành thạo kỹ năng máy tính (Excel).
VieclamBank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Over 2 years of PHP development.
 • Have proficiency with third-party libraries and APIs.
 • Experience working with REST and JSON.
 • Yêu cầu về ngoại ngữ.
VieclamBank
Hải Dương
 • Quản lý chất lượng trong công đoạn, đảm bảo chất lượng xuất hàng.
 • Xử lý các vấn đề chất lượng phát sinh tại khách hàng và trong nhà máy sản xuất.
VieclamBank
Hà Nội
 • General trading company engages in electronic components, mechanical products, electronic facilities, inspection facilities, electronic materials, glass…
VieclamBank
Hà Nội
 • A manufacturer specializing in the production of shafts, mini shafts, sleeves and other components of ultra-precision machined parts.
 • Yêu cầu về ngoại ngữ.
VieclamBank
Hà Nội
 • A manufacturer specializing in the production of shafts, mini shafts, sleeves and other components of ultra-precision machined parts.
 • Yêu cầu về ngoại ngữ.
VieclamBank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Salary calculation for local staffs and payment.
 • PIT for local staffs and Japanese.
 • Contract, certificate of completion, contract liquidation, issuing VAT…
VieclamBank
Hải Phòng
 • Provide leadership to achieve company’s budget and division target:
 • Safety-quality-cost and on time delivery.
 • Build, maintain and improve the Quality Management…
VieclamBank
Hà Nội
 • Conduct & implement OEM/OES sales activities according to company’s plan & objectives.
 • Manage and control OEM-OES sales activities (daily, weekly, monthly).