Create your CV - It only takes a few seconds
Page 2 of 473 jobs
VieclamBank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Maintain the daily operations of the Vietnam office alongside the Operations.
 • In charge of all tasks relate to Admin tasks and facilities of office.
VieclamBank
Bắc Giang
 • In charge of general affairs works like issuing residence card for foreigners, installing telephone of company, buying working clothes and safety shoes.
VieclamBank
Hà Nội
 • A manufacturer specializing in the production of shafts, mini shafts, sleeves and other components of ultra-precision machined parts.
 • Yêu cầu về ngoại ngữ.
VieclamBank
Hà Nội
 • A manufacturer specializing in the production of shafts, mini shafts, sleeves and other components of ultra-precision machined parts.
 • Yêu cầu về ngoại ngữ.
VieclamBank
Vĩnh Phúc
 • Thực hiện việc thiếp lập hệ thống và quản lý chất lượng trong quy trình sản xuất trống mực OPC.
 • Độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi.
 • Nắm vững hệ thống ISO9001.
VieclamBank
Hải Phòng
 • Mainly responsible for all activities of warehouse including:
 • Receiving – dispatching & internal handover of packing part, material, finish goods.
VieclamBank
Vĩnh Phúc
 • Phụ trách công việc phiên dịch trong nhà máy.
 • Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.
 • Giao tiếp tiếng Nhật tốt, trình độ N2 trở lên.
VieclamBank
Long An
 • Công việc chủ yếu là kế toán (70%) , ngoài ra sẽ hỗ trợ 1 ít công việc tổng vụ (30%).
 • Phụ trách toàn bộ nghiệp vụ kế toán.
 • Sử dụng phần mềm kế toán FAST.
VieclamBank
Vĩnh Phúc
 • Phụ trách công việc liên quan đến quản lý chất lượng, ISO...
 • Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.
 • Giao tiếp tiếng Nhật tốt, trình độ N3 trở lên.
VieclamBank
Vĩnh Phúc
 • Các công việc trợ lí ban giám đốc, bên phiên dịch.
 • Các công việc hỗ trợ hành chính nhân sự.
 • Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn.
 • Nữ, tiếng Nhật N2 trở lên.