Vieclambank jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs
VieclamBank
Hải Dương
 • Quản lý chất lượng trong công đoạn, đảm bảo chất lượng xuất hàng.
 • Xử lý các vấn đề chất lượng phát sinh tại khách hàng và trong nhà máy sản xuất.
VieclamBank
Hải Dương
 • Maintenance and fix M/C trouble.
 • Modify MC, Jigs and Tools.
 • University Graduation with major of Automation, Mechanical, Mechatronic, Electronics, Electrical.
VieclamBank
Hải Dương
 • Thực hiện các công việc kế toán của công ty.
 • Tốt nghiệp Đh chuyên ngành kế toán.
 • UV có thể tự di chuyển đi làm tại Hải Dương.
 • Ưu tiên nếu đã có kinh nghiệm.
VieclamBank
Hải Dương
 • Dịch tài liệu, giao dịch trong công việc.
 • Phiên dịch trong các cuộc họp giữa các bộ phận trong công ty và khách hàng.
 • Từ 22 ~ 35 tuổi.
 • Yêu cầu về ngoại ngữ.
VieclamBank
Hải Dương
 • Mỗi kỹ sư sẽ chịu trách nhiệm quản lý các account khách hàng khác nhau.
 • Bao gồm các công việc từ PreSales tới PostSales liên quan đến cung cấp dịch vụ IT, gồm.
VieclamBank
Hải Dương
 • Quản lý thiết bị trong dây chuyền sản xuất.
 • Quản lý tài liệu chung trong bộ phận ktsx.
 • Cải tiến nâng cao năng suất, giảm lãng phí, giảm giá thành.
VieclamBank
Hải Dương
 • Lập kế hoạch, triển khai, theo dõi tiến độ sản xuất và sản xuất thử.
 • Triển khai, quản lý, theo dõi các thông tin thay đổi.
 • Nam, nữ từ 25-35 tuổi trở lên.
VieclamBank
Hải Dương
 • Lập trình các phần mềm phù hợp với yêu cầu của cấp trên, của các phòng ban liên quan.
 • Hỗ trợ xử lý sự cố, đào tạo người dùng các phần mềm QLSX, các phần mềm văn…
VieclamBank
Hải Dương
 • Dịch tài liệu, giao dịch trong công việc( CÁC CÔNG VIỆC CỦA PHÒNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY).
 • Phiên dịch trong các cuộc họp giữa các bộ phận trong công ty và khách…
» Create your CV - It only takes a few seconds