Viện Thiết Kế Bộ Quốc Phòng Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng Bộ Quốc Phòng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 55 jobs
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Bởi Viện thiết kế - Bộ Quốc Phòng (Công ty TNHH MTV vấn thiết kế Đầu xây dựng - Bộ Quốc phòng).
 • Viện thiết kế - Bộ Quốc Phòng (Công ty TNHH MTV vấn…
 • Bởi Viện thiết kế - Bộ Quốc Phòng (Công ty TNHH MTV vấn thiết kế Đầu xây dựng - Bộ Quốc phòng).
 • Viện thiết kế - Bộ Quốc Phòng (Công ty TNHH MTV vấn…
12.000.000 VNĐ một năm
 • Bởi Viện thiết kế - Bộ Quốc Phòng (Công ty TNHH MTV vấn thiết kế Đầu xây dựng - Bộ Quốc phòng).
 • Viện thiết kế - Bộ Quốc Phòng (Công ty TNHH MTV vấn…
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT NỘI THẤT KB
Hà Nội
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với Giám đốc dự án bộ phận kinh doanh trong công tác Chủ đầu (tư vấn bảo vệ phương án thiết kế với CĐT).
 • Lập kế hoạch triển khai thiết kế.
Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link
Hà Nội
 • Thuế , Kế hoạch & Đầu , BHXH ….
 • Thiết lập đầy đủ gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê quyết toán theo qui định của Nhà nước Điều lệ Công ty.
Viện Thiết Kế - Bộ Quốc Phòng Vấn Thiết Kế Đ...
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một năm
 • Chủ trì thiết kế quản lý nhóm thiết kế kết cấu.
 • Thiết kế kết cấu các công trình xây dựng dân dụng công trình.
 • Mức lương thu nhập ổn định.
Hà Nội
 • Được vấn chia sẻ về phát triển năng lực nghề nghiệp bản thân.
 • Có thể xây dựng, triển khai, đánh giá cải thiện các chiến lược kinh doanh dựa trên mục…
Công Ty Tnhh Kiến Tạo Kiệt Tác
Hà Nội
 • Đang kể nhất như thiết kế văn phòng VC Corp – đơn vị truyền thông hàng đầu Việt Nam, văn phòng Tổng công ty 789 Bộ Quốc Phòng, Viện nghiên cứu phát triển…
Hà Nội
 • Xây dựng/phân công chỉ đạo cán bộ trong Phòng xây dựng các chương trình/kế hoạch hoạt động trong kỳ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Cách thức nộp hồ sơ:
Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Phòng Giao dịch trong kỳ;
 • Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo thông tin tuyển…