Create your CV - It only takes a few seconds

Viện Thiết Kế Bộ Quốc Phòng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Trưởng phòng nhân sự

Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
  • Kỹ năng lập kế hoạch.
  • Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
  • Hệ thống tổng đài nội bộ.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.