Create your CV - It only takes a few seconds

Viện Tư Vấn Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Nông Thôn & Miền Núi jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Thực Tập Hành Chính Kế Toán

Viện Vấn Phát Triển Kinh Tế Hội Nông Thôn...
Hà Nội
  • Tiến hành tham vấn cán bộ chương trình và lãnh đạo khi cần thiết;
  • Ưu tiên ứng viên thành thạo kĩ năng viết, nói tiếng Anh, có kinh nghiệm làm việc tại các tổ…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email