Create your CV - It only takes a few seconds

Việc Làm Tiếng Nhật Kế Toán Viên jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Quản Lý Dự án Kỹ Sư Điện Công Nghiệp new

Công Ty Cổ Phần Powercentric
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
  • Phối hợp với bộ phận kế toán đảm bảo việc thanh toán đúng hạn như trong hợp đồng.
  • Trung thực, làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm vời công việc được giao.

05 Quản Lý Dự Án/ Giám Đốc Dự Án new

Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Tư Vấn...
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
  • Nhận email việc làm tương tự.
  • Có thể làm việc độc lập và theo nhóm tùy vào tính chất công việc và dự án;
  • Làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, nhà thầu phụ;
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email