Create your CV - It only takes a few seconds

Vận Tải Biển Đông Long jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị Hàng Hải

TẬP ĐOÀN HẠ TẦNG QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN IDI
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
  • Tốt nghiệp trường đại học giao thông vận tải Hồ Chí Minh chuyên ngành khoa học hàng hải, chuyên ngành:
  • Vận hành và khai thác máy tàu thủy.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email