Create your CV - It only takes a few seconds

Vận Tải Biển jobs in Thành phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Tuyển Dụng nhân viên Sales và Pricing new

CÔNG TY TNHH SAFROUND LOGISTICS VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trên 1 năm kinh nghiệm sales trong lĩnh vực vận chuyển hàng hoá, nắm rõ nghiệp vụ FCL, LCL trong ngành vận tải biển.
  • Toàn thời gian cố định.
  • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nhân viên Sales và Pricing - Việc làm mới new

Safround Logistics Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Trên 1 năm kinh nghiệm sales trong lĩnh vực vận chuyển hàng hoá, nắm rõ nghiệp vụ FCL, LCL trong ngành vận tải biển.
  • Nhân viên Sales lt;br / gt;
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email