Vận Tải jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 43 jobs
Công Ty Cổ Phần Phân Phối Thallo
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám sát và quản lý các thiết bị liên quan đến công nghệ thông tin như máy tính, điện thoại, camera ….
 • Quản lý hệ thống các tài khoản mạng xã hôi của công ty:
Thời Trang Odessa
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý và duy trì hoạt động của các thiết bị văn phòng (bao gồm hệ thống máy tính, điện thoại, tổng đài, máy photo và máy in, hệ thống camera, thiết bị văn…
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH VIETSTAR
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản trị Server (AD, DNS, DHCP, File Server ..).
 • Quản trị hệ thống LAN, Internet (Modem, Switch, Wifi controller) của công ty.
 • Xử lý các sự cố về mạng.
HANSAE VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản trị hệ thống máy tính, hỗ trợ thành viên công ty hoạt động hiệu quả.
 • Quản trị website thông tin công ty.
 • Thiết lập hệ thống mạng nội bộ cho công ty.
CÔNG TY TNHH MTV CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - C...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lắp đặt hệ thống dây mạng và vận hành thử, đảm bảo đường truyền mạng của bưu cục và công ty hoạt động ổn định.
 • Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
NORTHERN HOTEL
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản trị hệ thống website, hệ thống server.
 • Quản lý hệ thống máy tính của văn phòng.
 • Khắc phục các sự cố về phần cứng, phần mềm, mạng máy tính.
TM XNK Việt Hàn
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Quản trị hệ thống thống máy chủ và ứng dụng doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ người dùng cuối trong các ứng dụng/dịch vụ phục vụ cho người dùng trong môi trường doanh nghiệp…
HỆ THỐNG LUẬT THỊNH TRÍ
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Cài đặt hệ điều hành, hỗ trợ người dùng về các vấn đề kỹ thuật IT (sửa các lỗi văn phòng như word, excel, powerpoint).
 • Hoặc các ngành có liên quan.
KHÁCH HÀNG CỦA TÌM VIỆC NHANH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải.
Thương mại và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sửa chữa, bảo trì hệ thống mạng nội bộ.
 • Kiểm tra và cài đặt, khắc phục sự cố đối với máy in, hệ thống camera.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.