Vận Tải jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 81 jobs
CHICILON MEDIA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của Ban Lãnh đạo và các phòng ban trong Công ty.
 • Lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và tổ chức thực hiện các kế hoạch đónhằm…
THẾ GIỚI KỸ THUẬT
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp lập kế hoạch tuyển dụng, ngân sách tuyển dụng.
 • Phối hợp với phòng ban IT nhằm xác định nhu cầu tuyển dụng hàng năm.
 • Trực tiếp phỏng vấn vòng sơ tuyển.
ĐẦU TƯ KHƯƠNG THỊNH MIỀN TRUNG
Ðà Nẵng
 • Triển khai công tác tuyển dụng.
 • Thực hiện kế hoạch, triển khai và theo dõi công tác tuyển dụng tất cả các vị trí theo đúng qui trình hoạt động của tập đoàn.
Kiến Tạo & Kiệt Tác
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lên kế hoạch tuyển dụng và trực tiếp thực hiện công tác tuyển dụng theo các chỉ tiêu tuyển dụng được giao của khối Nhà máy.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
TCE JEANS
Thanh Hóa
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban.
 • Lên kế hoạch và thực hiện tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu.
 • Thực hiện công tác theo yêu cầu của cấp trên.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng kế hoạch Tuyển dụng nhân sự cho Công ty và các cơ sở.
 • Xây dựng và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với các đối tác tuyển dụng.
Công Ty Cổ Phần K-Decor
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tìm kiếm và xây dựng nguồn ứng viên dựa trên kế hoạch tuyển dụng.
 • Liên hệ ứng viên, sắp xếp lịch Phỏng vấn, sơ vấn ứng viên.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuyển dụng các vị trí công việc tại Tập đoàn và đơn vị thành viên.
 • Thu hút nguồn tuyển dụng, tư vấn cơ hội nghề nghiệp cho ứng viên và lựa chọn các hồ sơ phù…
Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Á Châu
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức thực hiện tuyển dụng cho công ty từ các bước tìm kiếm ứng viên, kiểm tra, phỏng vấn tuyển dụng, hoàn thành thủ tục tuyển dụng, theo dõi đánh giá thử…
Topica
Hà Nội
 • Trực tiếp triển khai các hoạt động tuyển dụng nhân sự cho tổ hợp quy mô 2000+ nhân sự với 5 sản phẩm giáo dục tại thị trường 6 quốc gia đáp ứng hoạt động, phát…