Vận Tải jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 403 jobs
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện cuộc gọi ra tới khách hàng đã để lại thông tin quan tâm đến khóa học để tư vấn về khóa học theo DATA có sẵn của công ty cung cấp.
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện cuộc gọi ra tới khách hàng đã để lại thông tin quan tâm đến khóa học.
 • Tư vấn, chốt các khóa học phù hợp với khách hàng.
 • Làm việc theo giờ hành chính.
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện cuộc gọi ra tới khách hàng đã để lại thông tin quan tâm đến khóa học.
 • Tư vấn, chốt các khóa học phù hợp với khách hàng.
 • Làm việc theo giờ hành chính.
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện cuộc gọi ra tới khách hàng đã để lại thông tin quan tâm đến khóa học Tiếng anh.
 • Tư vấn, chốt các khóa học phù hợp với khách hàng.
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện cuộc gọi ra tới khách hàng đã để lại thông tin quan tâm đến khóa học của Topica.
 • Tư vấn, sắp xếp các khóa học phù hợp với khách hàng.
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Chăm sóc, hướng dẫn và giải quyết các thắc mắc của khách hàng qua điện thoại.
 • Các bằng cấp có liên quan.
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Chăm sóc, hướng dẫn và giải quyết các thắc mắc của khách hàng qua điện thoại.
 • Các bằng cấp có liên quan.
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện tiếp nhận tư vấn, giải đáp các thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng MB và nhập các thông tin cuộc gọi vào phần mềm lưu trữ.
 • Nhân viên telesale Viettel tại Thanh Hóa, Nghệ An.
 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty để tư vấn và bán các sản phẩm và dịch vụ của…
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty: