Vận Tải jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Công ty TNHH một thành viên Wacontre (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 275 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm quan sát và kiểm tra các vấn đề về chất lượng sản xuất.
 • Xử lý khiếu nại của khách hàng về chất lượng.
 • Các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Thực hiện các dự án uỷ thác của các doanh nghiệp Nhật Bản.
 • Tham gia vào các dự án outsourcing của các doanh nghiệp lớn.
 • Có cơ hội nâng cao năng lực.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Check và review tài liệu dịch (Tài liệu liên quan đến dự án, email trao đổi với cấp trên và khách hàng v.v...).
 • Chat với khách hàng (text, voice).
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Quản lý hoạt động vận chuyển bao gồm các thủ tục chứng từ xuất nhập khẩu.
 • Tối thiểu 1 năm quản lý thu mua (phát triển nguồn hàng, xuất nhập khẩu, giao nhận vận…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • ・ Hỗ trợ cho nghiệp vụ chế tạo website dành cho thị trường Nhật (Website do công ty Nhật vận hành).
 • ・ Giao tiếp tiếng Nhật với người phụ trách dự án phía Nhật…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Phụ trách mọi hoạt động liên quan đến xuất khẩu Thành phẩm cho khách hàng, logistics cho xuất khẩu, làm thủ tục hải quan, thanh lý nguyên vật liệu.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Check và review tài liệu dịch (Tài liệu liên quan đến dự án, email trao đổi với cấp trên và khách hàng v.v...).
 • Chat với khách hàng (text, voice).
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra nguyên mẫu của sản phẩm.
 • Kiểm tra hoạt động của nhà máy.
 • Tham gia cuộc họp nội bộ.
 • Hỗ trợ liên lạc giữa nhà máy và trụ sở Nhật Bản.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra hàng mẫu nhận từ trụ sở ở Nhật, sau đó sản xuất theo hàng mẫu.
 • Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu.
 • Tham gia các cuộc họp.
 • ・ Đóng bảo hiểm full lương.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hải Phòng +1 location
 • Phiên dịch cho người Nhật và nhân viên người VN.
 • Phiên dịch và dịch các tài liệu liên quan đến nghiên cứu phát triển và sản xuất kinh doanh các sản phẩm cao su,…